Untitled Document
 Насловна   mak   eng    


 
18.06.2019 

Профил на општината
 Основни податоци
 Историјат на општината
 Инфраструктура
 Население
Јавни набавки
Општина Чашка
 Надлежности на општината
 Градоначалник
 Општински совет
 Посебни тела на Општината
 Општинска администрација
 Службен гласник
 Опис на услуги и потребни документи за добивање на истите
 Постапка за вработување во ЕЛС Чашка
 Информации од јавен карактер
 Статут на Општина Чашка
Формулари
 Барања
Култура
Невладини Организации
 Фондација ФОКУС
 ЗГ Галеби
Локален совет за превенција
Огласи
ЈПКД "Тополка"
Контакт
Барање

 
Усвоен буџетот на Општина Чашка за 2011 година


     Општина Чашка го презентираше Предлог Буџетот на Општина Чашка за 2011 година пред советниците  на 25 седница одржана на 24.12.2010 год кој изнесува 90.276.166 ден каде што трансферите и донациите од централната власт имаат доминантна улога . 

     Советот на Општина Чашка едногласно го усвои Буџетот на Општина Чашка за 2011 година. Истиот е изготвен во согласност со Насоките за изготвување на буџетите на единиците на локалната самоуправа (Буџетски циркулар) доставени од страна на Министерството за финансии на Република Македонија. Еден од најзначајните акти што во 2010 година ги усвои Советот на Општина Чашка е Буџетот на општината  и Одлуката за извршување на буџетот ,со прифаќање  од страна на сите советници.

     Покрај присутните проблеми општина Чашка како и во тековната 2010 година така и во наредната 2011 година ќе продолжи во финансирање на инфраструктурните објекти во општината како основен цел за подобрување на условите за живеење и подобрување на условите за развивање соодветни бизниси.
24.12.2010
Untitled Document
Точно е:
 
 
 
 
 
 
Пребарување:
Внесете клучни зборови:
  во
 
Актуелно:
 Новости
 Фото галерија

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2_servefile.html?option=full&order=1&type=&language=English&platform=WinXPSP2&esdcanbeused=1&esdcanhandle=0&hasjavascript=1&getpase=1
http://www.focus.org.mk
http://www.scoutveles.org.mk
http://www.undp.org.mk/
http://www.zels.org.mk
http://www.uslugi.gov.mk
http://www.exploringmacedonia.com/default.asp?ItemID=D1127355739FB94DBB71E2F4B2502610
http://www.dem.org.mk
http://www.metamorphosis.org.mk/
http://www.dai.com.mk/
www.mt.com.mk
 
     
Copyright © 2005 Municipality of Caska, All rights reserved