Untitled Document
 Насловна   mak   eng    


 
18.06.2019 

Профил на општината
 Основни податоци
 Историјат на општината
 Инфраструктура
 Население
Јавни набавки
Општина Чашка
 Надлежности на општината
 Градоначалник
 Општински совет
 Посебни тела на Општината
 Општинска администрација
 Службен гласник
 Опис на услуги и потребни документи за добивање на истите
 Постапка за вработување во ЕЛС Чашка
 Информации од јавен карактер
 Статут на Општина Чашка
Формулари
 Барања
Култура
Невладини Организации
 Фондација ФОКУС
 ЗГ Галеби
Локален совет за превенција
Огласи
ЈПКД "Тополка"
Контакт
Барање

 
Усвоена „Под стратегија за рурален развој“


     Советот на Општина Чашка на својата 25 та седница донесе одлука за усвојување на „Под стратегија за рурален развој на Општина Чашка“ за периодот 2011- 2015 година.

     Постоењето на овој документ произлезе од важноста да се идентификуваат правците за развој на општината, особено во секторот земјоделство и туризам..

     Развојот во земјоделството и туризмот на територија на општината се препознатливи приоритети на кои е неопходно да се планираат, вложуваат , поддржуваат и унапредуваат програмите и активностите со цел да се следат современите трендови во Р Македонија.

     Под стратегијата за рурален развој е само чекор напред да се искористат можностите за забрзан рурален развој на општината преку партнерството помеѓу јавниот , бизнис и граѓанскиот сектор.

     Општината се залага за поддршка и развој на руралната средина со цел да се подобри квалитетот на живеење во населените места.
29.12.2010
Untitled Document
Точно е:
 
 
 
 
 
 
Пребарување:
Внесете клучни зборови:
  во
 
Актуелно:
 Новости
 Фото галерија

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2_servefile.html?option=full&order=1&type=&language=English&platform=WinXPSP2&esdcanbeused=1&esdcanhandle=0&hasjavascript=1&getpase=1
http://www.focus.org.mk
http://www.scoutveles.org.mk
http://www.undp.org.mk/
http://www.zels.org.mk
http://www.uslugi.gov.mk
http://www.exploringmacedonia.com/default.asp?ItemID=D1127355739FB94DBB71E2F4B2502610
http://www.dem.org.mk
http://www.metamorphosis.org.mk/
http://www.dai.com.mk/
www.mt.com.mk
 
     
Copyright © 2005 Municipality of Caska, All rights reserved