Untitled Document
 Насловна   mak   eng    


 
18.06.2019 

Профил на општината
 Основни податоци
 Историјат на општината
 Инфраструктура
 Население
Јавни набавки
Општина Чашка
 Надлежности на општината
 Градоначалник
 Општински совет
 Посебни тела на Општината
 Општинска администрација
 Службен гласник
 Опис на услуги и потребни документи за добивање на истите
 Постапка за вработување во ЕЛС Чашка
 Информации од јавен карактер
 Статут на Општина Чашка
Формулари
 Барања
Култура
Невладини Организации
 Фондација ФОКУС
 ЗГ Галеби
Локален совет за превенција
Огласи
ЈПКД "Тополка"
Контакт
Барање

 
Реализирана работилница


     Успешно продолжува реализацијата на проектот Социјална инклузија и човекови права  во Македонија, за партнерските општини Чашка и Студеничани.     Согласно предвидената рамка на имплементација, лидерските групи на двете општини на 26 јануари 2011 во Општина Студеничани ја оддржаа работилницата во контекст на функионалност на локалниот развој.     Имено лидерската група преку пристапот занован на човековите права во локалното развојно планирање, а врз основа на резултатите од спроведеното истражување односно основната студија на МОЗАИК спроведоа интерактивна вежба. Односно преку интерактивната работа во група се започна со идентификација на  ранливите и сиромашните групи на граѓани, нивните потреби и приоритети, начини на манифестација и причините за ранливост, потребни мерки, иницијативи и ресурси како и одговорни носители на обврскитете и применливи показатели во однос на националните и меѓународните стандарди за човекови права.

23.01.2011
Untitled Document
Точно е:
 
 
 
 
 
 
Пребарување:
Внесете клучни зборови:
  во
 
Актуелно:
 Новости
 Фото галерија

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2_servefile.html?option=full&order=1&type=&language=English&platform=WinXPSP2&esdcanbeused=1&esdcanhandle=0&hasjavascript=1&getpase=1
http://www.focus.org.mk
http://www.scoutveles.org.mk
http://www.undp.org.mk/
http://www.zels.org.mk
http://www.uslugi.gov.mk
http://www.exploringmacedonia.com/default.asp?ItemID=D1127355739FB94DBB71E2F4B2502610
http://www.dem.org.mk
http://www.metamorphosis.org.mk/
http://www.dai.com.mk/
www.mt.com.mk
 
     
Copyright © 2005 Municipality of Caska, All rights reserved