Untitled Document
 Насловна   mak   eng    


 
18.06.2019 

Профил на општината
 Основни податоци
 Историјат на општината
 Инфраструктура
 Население
Јавни набавки
Општина Чашка
 Надлежности на општината
 Градоначалник
 Општински совет
 Посебни тела на Општината
 Општинска администрација
 Службен гласник
 Опис на услуги и потребни документи за добивање на истите
 Постапка за вработување во ЕЛС Чашка
 Информации од јавен карактер
 Статут на Општина Чашка
Формулари
 Барања
Култура
Невладини Организации
 Фондација ФОКУС
 ЗГ Галеби
Локален совет за превенција
Огласи
ЈПКД "Тополка"
Контакт
Барање

...НАЈТРАНСПАРЕНТНА ОПШТИНА...
Фондација ФОКУС
Фондација за локален развој и демократија – ФОКУС Велес 
Ул.Трајче Панов 22
1400 Велес
Тел.++ 389 43 221 583
Факс ++ 389 43 212 450
e-mail: ngoscve@sonet.com.mk
www.ngocenters.org.mk
    
     Фондацијата е формирана во 2006 година со трансформација на Центарот за поддршка на НВО-Велес. Со своето делување дава придонес во локалниот развој и развојот на граѓанското општество и демократијата во општините Велес, Чашка, Градско и Лозово.

     Основни цели на Фондацијата се:

     1. Зголемување на учеството на граѓаните во процесите на одлучување и развојот на заедницата;

     2. Воспоставување на практики за транспарентно и одговорно општинско владеење;

     3. Создавање услови за креирање практики и унапредување на одговорно општинско владеење со пошитување на принципите на добро владеење;

     4. Развој на регионална и меѓународна соработка.

 Untitled Document
Точно е:
 
 
 
 
 
 
Пребарување:
Внесете клучни зборови:
  во
 
Актуелно:
 Новости
 Фото галерија

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2_servefile.html?option=full&order=1&type=&language=English&platform=WinXPSP2&esdcanbeused=1&esdcanhandle=0&hasjavascript=1&getpase=1
http://www.focus.org.mk
http://www.scoutveles.org.mk
http://www.undp.org.mk/
http://www.zels.org.mk
http://www.uslugi.gov.mk
http://www.exploringmacedonia.com/default.asp?ItemID=D1127355739FB94DBB71E2F4B2502610
http://www.dem.org.mk
http://www.metamorphosis.org.mk/
http://www.dai.com.mk/
www.mt.com.mk
 
     
Copyright © 2005 Municipality of Caska, All rights reserved