Дневен ред на 44 седница на Советот на Општина Чашка / Rendi i ditës i mbledhjes së 44 të Këshillit të komunës së Çashkës.