Конститутивна седница на советот на Општина Чашка

СЕДНИЦА НА СОВЕТ

Денес, 11.11.2021 година се оддржа конститутивната седница на Советот на Општина Чашка . Советот брои 11 членови од кои 4 советници се од редовите на Коалицијата “Најдоброто за мојата Општина“ предводена од СДСМ, 4 советници се од редот на Коалицијата “Сите Заедно“ која ја сочинуваат партиите ДУИ, АЛИЈАНСА НА АЛБАНЦИТЕ И АЛТЕРНАТИВА, и тројца советници […]

ИЗВЕСТУВАЊЕ за одржување на јавна презентација и консултација

ИЗВЕСТУВАЊЕза одржување на јавна презентација и консултација на изготвен драфтПлан за управување со животна средина и социјални аспекти за прокет за “Изградба на улица „1“ со краци во с.Горно Јаболчиште”, Чашка на 12.11.2021 (петок) во 11 часот Во рамки на “Проектот за поврзување на локални патишта во РСМ” кој се реализира од страна на Единицата […]

Јавен увид по УП вон опфат на урбанистички план во КО Оморани – ОПШТИНА ЧАШКА

Врз основа на член 62, став (10 ) од Законот за урбанистичко планирање (“Службен Весник на РСМ” бр.32/20), член 50 точка 4 од Законот за локална самоуправа (“Службен Весник на РМ” бр.05/02), Градоначалникот на општина Чашка објавува: СООПШТЕНИЕза организирање на јавен увид по УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА А4.3 – ВИКЕНД […]

Крводарителска акција за 21-ВИ АВГУСТ ДЕН НА ОПШТИНА ЧАШКА

Традиционално 21-ви август Денот на општина Чашка се одбележува со крводарителска акција. Најхуманите граѓани од оваа општина, почитувајки ги сите активни мерки и протоколи за заштита на јавното здравје даруваа 31 крвна единица. Крводарителската акција се одржа во организација на Црвен крст на РСМ Општинска организација Велес и Институтот за трансфузиона медицина, а помогнати од […]

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА РЕОНСКИ ПОПИШУВАЧИ И РЕОНСКИ ИНСТРУКТОРИ

ПОПИС НА НАСЕЛЕНИЕТО, ДОМАЌИНСТВАТА И СТАНОВИТЕ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, 2021 ГОДИНА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА РЕОНСКИ ПОПИШУВАЧИ И РЕОНСКИ ИНСТРУКТОРИ Се известуваат сите заентересирани лица кои сакаат да се ангажираат во спроведувањето на Пописот на населението, домаќинствата и становите во Република Северна Македонија,2021 година во својство на:• Реонски попишувачи и• Реонски инструктори.дека Јавниот конкурс […]

Проектна програма за изработка на урбанистички проект за КО Папрадиште

Согласно Член 44 став 9 од Законот за урбанистичко планирање (Службен Весник на РСМ 32/20), се објавува одобрената ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА А4.1 ЗГРАДИ ЗА ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ СО АПАРТМАНИ И СТУДИЈА НА ДЕЛ ОД КП 46 И ДЕЛ ОД КП 8 КО ПАПРАДИШТЕ, ОПШТИНА ЧАШКА […]