За Општината

Овде можете да ги добиете основните податоци за општина Чашка
- во изработка -

за Жителите

Овде можете да ги добиете сите информации за услугите што ги нуди општината како сервис на граѓаните - во изработка -

За посетителите

Овде можете да дознаете повеќе за културно-историските знаменитости, природните убавини, сместувачките капацитети...посети ги...почувствувај!!! - во изработка -

Гласник на општината

Јавен повик до евидентирани невработени лица за вклучување во Програмата Општинско – корисна работа

Врз основа на Договорот за соработка помеѓу Агенцијата за вработување на РСМ (АВРСМ), и Договорот за соработка Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) и

Прочитај повеќе »

ЈАВЕН ПОВИК бр.04/2024 за избор на изработувач на Урбанистички проекти и Стручна Ревизија (втор пат)

Врз основа на чл.45 од Законот за урбанистичко планирање (,,Сл.Весник на РСМ,, бр.32/20, 111/23), Општина Чашка објавува ЈАВЕН ПОВИК бр.04/2024за избор на изработувач на Урбанистички

Прочитај повеќе »

ЈАВЕН ПОВИК бр.03/2024за избор на изработувач на Урбанистички проекти и Стручна Ревизија(втор пат)

Врз основа на чл.45 од Законот за урбанистичко планирање (,,Сл.Весник на РСМ,, бр.32/20, 111/23), Општина Чашка објавува ЈАВЕН ПОВИК бр.03/2024за избор на изработувач на Урбанистички

Прочитај повеќе »

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за планскиот документ Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена В2.8 Градинки, на КП 444, КО Мелница, О. Чашка

Почитувани граѓани, На 02.02.2024 година од страна на Градоначалникот на Општина Чашка донесена е Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за планскиот документ Урбанистички проект

Прочитај повеќе »
Зајакнување на ОПШТИНСКИТЕ СОВЕТИ
Пријави СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО

Социјални мрежи

fontana starafontana nova