Жителите до потребните информации можат да дојдат преку телефон или по електронски пат, на следниве адреси и контакти:

 Централа043/241-400opstina@caska.gov.mk
Горан СтојановскиГрадоначалник078/302-523gradonacalnik@caska.gov.mk
Марјан ЈовановскиРаководител на сектор за Урбанизам, ЛЕР и јавни дејности076/426-831marjan.jovanovski@caska.gov.mk
Бојанка МироваРаководител на Сектор за општи,правни работи и ИКТ076/426-832bojanka.mirova@caska.gov.mk
Маја АнастасовскаРаководител на Одделение за финансиски прашања076/426-833maja.anastasovska@caska.gov.mk
Димче АнгеловРаководител на Одделение за ИКТ076/482-782dimce.angelov@caska.gov.mk
Горанчо ИгновСоветник за уредување на градежно земјиште076/426-834goranco.ignov@caska.gov.mk
Лидија ПљаковаВиш Соработник за ЛЕР075/472-747lidija.pljakova@caska.gov.mk
Сали ЛатифовВиш Соработник за Социјална и цивилна заштита076/482-771sali.latifov@caska.gov.mk