Инфраструктура на Општина Чашка:

  1. Патна мрежа;
  2. Водовод и канализација;
  3. Електрична енергија и телекомуникации;