Постојат голем број на здруженија на граѓани од Велес и Чашка , како и од други градови на Република Македонија кои делуваат на територија на Општина Чашка.
Само дел од нив се:

1.Здружение на лица заболени од церебрална парализа Велес преку Дневен центар „ Детелина“ Населба Чашка
2.КУД „ Тодор Јанев“ Населба Чашка
3.ЗГ „ Амбиенталисти“ Горно Јаболчиште

 1. ЗГ „ Разбој“ Велес
  5.Здружение на спортски риболовци„ КРКУШКА“ Велес
  6.Здружение на спортски риболовци „ БАБУНА“ Велес
 2. Фондација за локален развој ФОКУС Велес
  8.Извиднички одред„ Димитар Влахов“ Велес
  9.ЕГ „ Грин Пауер “ Велес
  10.ЕД „ Вила Зора “ Велес
  11.ЗГ „ Зидан Мост“ Богомила
 3. ЗГ„ Зелен рај“ Велес
  13.ЗГ „ Агрохеликс“ Населба Чашка
 4. Планинарско друштво „ Чеплес “ Велес
  15.Здружение на финансиски работници Велес
  16.Организација на жени Велес
  17.Фондација Евро Центар Свети Николе
  18.Здружение на комунални инспектори на Република Македонија
  19.Планинарско друштво Гемиџии Велес
  20.Доброволно противпожарно друштво „ БАБУНА“ Чашка
  21.ЗГ Велес бајкинг Велес