Со поддршка на локалната самоуправа се постави нова заштитна ограда околу спортскиот терен, стадион во Населба Чашка. Имено во тек се активности за подобрување на условите на спортска соблекувална со поставување на 12 клупи за директните корисници на спортскиот терен.

На спортскиот терен се одигруваат фудбалски натпревари од општинската … лига.

Со активностите на Општина Чашка во областа на спортот и здруженијата на граѓани директно се придонесува кон поттикнување, поддржување и помагање на младите кон спортскиот живот и спортските активности. Поаѓајќи од значењето и улогата на спортот активно се вложува во инфраструктурата за развој на спортот како и создавње на услови за помасовно насочување на младите кон спортскиот живот и спортските активности.

Во Населба Чашка активно се работи на терен со изградбата на спортската сала која ќе придонесе кон подобрување на квалитетот на спортот.