Временските услови овозможија да се одвиваат градежните работи на спортската сала во Населба Чашка. Имено спортската сала е во склоп на училишниот двор на ООУ„ Тодор Јанев“ во Населба Чашка, која со придружните простории е на површина од 620 м2.

Салата е дел од проектот на Владата на Република Македонија за „ Изградба и опремување на 145 училишни спортски сали “ преку … Министерство за образование и наука.

Во учебната година 2018/2019 година воспитно образовниот процес во ООУ„ Тодор Јанев“ Населба Чашка го следат вкупно 193 деца од кои 87 машки и 106 женски деца.