На следниот линк можете да го следите преносот од дваесеттата седница на Совет на ОПШТИНА ЧАШКА.