На следниот линк можете да го следите преносот од дваесет и третата седница на Совет на ОПШТИНА ЧАШКА.