На следниот линк можете да го следите преносот од дваесет и девета седница на Совет на ОПШТИНА ЧАШКА.