На следниот линк можете да го следите преносот од дваесет и првата седница на Совет на ОПШТИНА ЧАШКА.