На следниот линк можете да го следите преносот од дваесет и седма седница на Совет на ОПШТИНА ЧАШКА.