На следниот линк можете да го следите преносот од дваесет и четврта седница на Совет на ОПШТИНА ЧАШКА.