На следниот линк можете да го следите преносот од дванаесеттата седница на Совет на ОПШТИНА ЧАШКА