Од 2 мај 2018 година започна со работа Општинска Јавна Установа Детска Градинка „Димче Мирчев“ Велес со осмиот објект – „БАМБИ“ во Населба Чашка.

Во „БАМБИ“ се социјализираат 27 деца на …

возраст од 2 до 6 години кои секојдневно ја посетуваат градинката од 6:00 до 17:00 часот.

Градинката овозможува згрижување и воспитание на децата од предучилишна возраст. Со функционирањето на градинката на жителите од Чашка директно им се подобрува квалитетот на живот.