На следниот линк можете да го следите преносот од единаесеттата седница на Совет на ОПШТИНА ЧАШКА