На ден 20.09.2018 ЧЕТВРТОК поради работа на среден напон и подготовка за зима, во период од 08:00-12:00 часот, најголем дел од територијата на Општина Чашка ќе остане без напојување: Богомила, Бистрица, Јаболчиште, Дреново, Мелница, Еловец, Извор, Оморани и други.