Поради интервенции на електричната мрежа, на ден 28.04.2021 година без напојување со електрична енергија ќе бидат следниве населени места на територијата на општина Чашка: