Почитувани жители,

Општина Чашка Ве известува дека имаме формирано мобилен тим кој има за цел , сите заинтересирани лица за вакцинација против COVID – 19 да ги евидентира и да им помогне при пријавувањето за вакцинирање. Евидентирањето во првата фаза ќе се спроведува за лица со возраст над 60 години.

Контакт информации на МОБИЛЕН ТИМ ЗА ВАКЦИНАЦИЈА против COVID- 19

  1. Лидија Пљакова, Виш соработник за локален економски развој,
    email: lidija.pljakova@caska.gov.mk, 075 47 27 47
  2. Хабиб Максудов, референт за односи со месни заедници, 078 379 867

Со почит,
ОПШТИНA ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горан Стојановски, с.р.