Се известуваат граѓаните дека Даночни пријави за данок на наследство и подарок и данок на купопродажба, поднесени во општина Чашка, кои се сработени од администрацијата, а за кои се известени дека се готови, ќе можат да бидат подигнати од општина, од страна на подносителите од даночните обврзници, само во ПЕТОК.

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горан Стојановски, с.р.