Подрачната едницица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство Велес ги информира земјоделците од општина Чашка дека картичките за зелена нафта се пристигнати во ПЕ на МЗШВ Велес .

Земјоделците од општина Чашка може непречено секој работен ден  од понеделник до петок да ги подигнат картичките од 09:00 до 15:00 часот во подрачната единица на МЗШВ ПЕ Велес.

Финансиската поддршка на картичката за нафта зависи од големината на површините и земјоделските култури за кои земјоделците аплицираме за субвенции во 2021 година.