Конститутивната седница на Советот на ОПШТИНА ЧАШКА можете да ја следите на следниов линк