Општина Чашка продолжува со инвестициите за модернизација на опремата на ЈПКД “Тополка”.
Во соработка со БРР, по набавката на трактор со приклучна механизација од марката “Солис”, набавен е плуг (даска за снег), со цел подобрување на работата на комуналното претпријатие во зимски услови.

Продолжуваме со континуираното инвестирање во нашата општина и подобрување на капацитетите на ЈПКД “Тополка” за подобра и поквалитетна услуга за граѓаните.