Со свечена седница на Советот на Општина Чашка во спечифични услови поради ситуацијата со Ковид 19 како во нашата држава така и во нашата општина , беше одбележан 21-ви август, ден на Општина Чашка.

Во склоп на активностите за одбележување на овој настан беше организирана крводарителска акција во организација на Црвениот Крст од наслба Чашка.