На следниот линк можете да го следите преносот од осумнаесеттата седница на Совет на ОПШТИНА ЧАШКА.