На следниот линк можете да го следите преносот од петата седница на Совет на ОПШТИНА ЧАШКА