Со поддршка на локалната самоуправа, ЈКПД „Тополка“ набави две пумпи за вода со кои се придонесе кон надминување на горливиот проблем со кој се соочуваше населението од високите зони на Населба Чашка. Ставен е во функција новиот базен и се изврши мал зафат со нови шахти со што се овозможи водоснабдување за сите домаќинства во …

Населба Чашка.