Општина Чашка во соработка со ЈПКД „Тополка“ се вклучени во пролетно уредување на центарот на Населба Чашка.

Во изминатиов период хотикултурно се уреди дел од фонтаната и центарот на Населба Чашка со посадување на зимзелени и листопадни дрвја како и … цветен насад.

Континуирано се оддржуваат јавните зелени површини и воедно се зголеми зелената површина во „Паркот на пријателството“.

Општина Чашка се грижи за заштита на животната средина и при тоа набави и постави 5 контејнери со големина од 1.1 м3 за собирање и транспорт на комунален отпад во Лисиче и Гулевска Населба . Во најскоро време се очекува и зголемување на бројот на контејнери во сите населени места со што директно ќе се подобрат условите за живот.