На следниов линк можете да следите пренос од шеснаесеттата Седница на Совет на општина Чашка