Преносот од седницата на Советот на општина Чашка можете да го следите овде.