На следниот линк можете да го следите преносот од триесеттата седница на Совет на ОПШТИНА ЧАШКА.