На следниот линк можете да го следите преносот од триесет и втората седница на Совет на ОПШТИНА ЧАШКА.

На следниот линк можете да го следите продолжението од преносот на триесет и втората седница на Совет на ОПШТИНА ЧАШКА.