На следниот линк можете да го следите преносот од триесет и деветата седница на Совет на ОПШТИНА ЧАШКА.