На следниот линк можете да го следите преносот од триесет и петтата седница на Совет на ОПШТИНА ЧАШКА.