На следниот линк можете да го следите преносот од триесет и првата седница на Совет на ОПШТИНА ЧАШКА.