На следниот линк можете да го следите преносот од триесет и третата седница на Совет на ОПШТИНА ЧАШКА.