На следниот линк можете да го следите преносот од триесет и четвртата седница на Совет на ОПШТИНА ЧАШКА.