На следниот линк можете да го следите преносот од четвртата седница на Совет на ОПШТИНА ЧАШКА