На следниот линк можете да го следите преносот од четиринаесеттата седница на Совет на ОПШТИНА ЧАШКА