На следниот линк можете да го следите преносот од седумнаесеттата седница на Совет на ОПШТИНА ЧАШКА.