На следниот линк можете да го следите преносот од шестата седница на Совет на ОПШТИНА ЧАШКА