Почитувани,

Општина Чашка објавува ЈАВЕН ПОВИК за доделување на материјална поддршка на спортски клубови, спортски здруженија и здруженија на граѓани кои вршат јавен интерес на територијата на општина Чашка. За приоритетите, правото на учество и начинот на пријавување можете да прочитате во јавниот повик кој може да го превземете ОВДЕ.