Во живо 56 Седница на Совет на Општина Чашка можете да ја следите овде.