Во живо 57 Седница на Совет на Општина Чашка можете да ја следите овде.