58 Седница на Совет на општина Чашка можете да ја следите овде